Athletic female runner rests on running track at sports arena

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

Amatérsky športovec môže vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu podľa § 4 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe...
Calculator and alarm clock

Zdaňovanie príjmov z „INEJ ZMLUVY“ 2. časť

1. časť Novela zákona č. 6/2020 Z. z. síce upravila nový zmluvný typ "iná zmluva" pri výkone profesionálneho športu ale nedotkla sa zákona č. 595/2003...
ice hockey sport players

Nový typ zmluvy v športe „INÁ ZMLUVA“ 1. časť

Novelou č.6/2020 zákona o športe vstúpil do platnosti od 1.februára 2020 nový zmluvný typ pre profesionálneho športovca a to tzv. "iná zmluva". Podľa § 4...
Zásoby

Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) meČO                 /SID           Čl. me Všeobecné údaje   Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:   Dátum...
Asignačný daň

Zmluva o sponzorstve

Zákon o športe definuje zmluvu o sponzorstve v športe v § 50 a 51. Zmluvu o sponzorstve v športe môžeme definovať ako kombináciu daru...

Zákon o účtovníctve

431/2002 Z.z. ZÁKON z 18. júna 2002 o účtovníctve Zmena: 431/2002 Z.z., 562/2003 Z.z. Zmena: 562/2003 Z.z., 561/2004 Z.z. Zmena: 561/2004 Z.z., 518/2005 Z.z. Zmena: 688/2006 Z.z. Zmena: 198/2007...
Ekonomika

Ekonomika – legislatíva

1.1.    Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (odkaz) 1.2.    Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (odkaz) 1.2.1. Podvojné účtovníctvo 1.2.1.1.            ...
účtovníctvo

Postupy účtovnania

Postupy účtovania pre neziskový sektor - podvojné účtovníctvo Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007  č. MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch...
účtovníctvo

Postupy účtovania pre neziskový sektor – podvojné účtovníctvo II.

Základné a všeobecné ustanovenia Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej...
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

Aktuálny kurzový lístok

EUR - Členské krajiny euro
USD
0,9186
CZK
0,0412
CAD
0,6805
GBP
1,1665
HUF
0,0026
PLN
0,2311
RUB
0,0101