Ministerstvo financií SR

MF SR a šport v 2017

Financovanie športu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v roku 2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje dotácie na základe:zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových právidlách verejnej správy a o zmene…
mestá a obce

VÚC a šport

Financovanie športu vyššími územnými celkami, mestami a obcami  
Asignačný daň

Šport a 2%

Analýza asignačnej dane
Telovične

Financovanie telocviční

Financovanie dostavby, rekonštrukcie a výstavby telocviční v roku 2017 a 2018 V roku 2017 a 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na dostavbu, rekonštrukciu a výstavbu novej telocvične…
lyžiarske poukazy

Lyžiarske poukazy

Príspevok na lyžiarky kurz je poskytovaný z rozpočtu regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od roku 2016.Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané pre žiakov:druhého stupňa základnej…
analýza telovične

Analýza stavu telocviční v základných a stredných školách v Slovenskej republike (máj 2017)

Dokument vypracovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnený na webovom sídle ministerstva obsahuje:analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení v základných školách podľa stavu k 31.…