skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español

Kontrolór v športe

(§ 10 ods. 1 a 2 zákona o športe)   Športová organizácia je povinná zriadiť funkciu kontrolóra: Ak dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia má príjem zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000 Eur zriadiť funkciu kontrolóra do 30.6. nasledujúceho roka obsadiť…

Back To Top