Kontrolór v športe

(§ 10 ods. 1 a 2 zákona o športe) Športová organizácia je povinná zriadiť funkciu kontrolóra:Ak dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia má príjem zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000 Eurzriadiť…