Mobile agent

Športoví agenti hráčov

,
P7_TA(2010)0233Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o športových agentoch hráčov  Európsky parlament,so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (Ú.…
Doping

Doping - legislatíva

, , , , ,
1.1. Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu (Rada Európy)1.2. Zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickými alebo inými hormonálnym účinkom a ktorým…