Zákon o športe § 99 – 108

DESIATA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA Spoločné ustanovenia § 99 (1) Rozhodnutia, ktoré sa zverejňujú podľa tohto zákona, sa zverejnia až po nadobudnutí právoplatnosti, ak predpisy športového...

Fond na podporu športu I.

Organizačná štruktúra a správa fondu Dňom vyhlásenia v zbierke zákonov (15.10.2019) bol zriadený FOND NA PODPORU ŠPORTU za účelom podpory a rozvoja športu mládeže, vrcholového...
Európska únia

Zákon o športe § 52 – 54

DRUHÁ HLAVA RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE Riešenie sporov orgánmi športovej organizácie § 52 Všeobecné ustanovenia (1) Športová organizácia vykonáva v súlade s jej predpismi pôsobnosť na riešenie...
Athletic female runner rests on running track at sports arena

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

Amatérsky športovec môže vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu podľa § 4 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe...
zákon o športe

Zákon o športe § 95 – 98

DEVIATA ČASŤ SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY § 95 Správne delikty (1) Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak a) vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v...

Zákon o športe § 24 – 28

TRETIA HLAVA NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE § 24 (1) (znenie platné do 14.10.2019) Národnými športovými organizáciami sú Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a iná športová organizácia uznaná...
Ekonomika v športe

Zákon o športe § 29 – 30

ŠTVRTÁ HLAVA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA § 29 (1) Športová reprezentácia je účasť športového reprezentanta na významnej súťažme vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným športovým...
Europe flag

Plány Erasmus 2021-2027

Na stránke Európskej komisie bol zverejnený dokument Návrh Komisie na viacročný finančný rámec na roky 2021 - 2027, ktorého súčasťou je aj program Erasmus. Zdroj: Návrh...
ice hockey sport players

Nový typ zmluvy v športe “INÁ ZMLUVA” 1. časť

Novelou č.6/2020 zákona o športe vstúpil do platnosti od 1.februára 2020 nový zmluvný typ pre profesionálneho športovca a to tzv. "iná zmluva". Podľa § 4...
Európska únia

Tvorba politiky v oblasti športu

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 27. novembra 2012 o zvyšovaní využiteľnosti podkladov pre tvorbu politiky v oblasti športu   2012/C393/06 RADA...
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

Aktuálny kurzový lístok

EUR - Členské krajiny euro
USD
0,9212
CZK
0,0396
CAD
0,6929
GBP
1,1916
HUF
0,0030
PLN
0,2322
RUB
0,0141
EnglishFrançaisDeutschMagyarItalianoPolskiРусскийSlovenčinaEspañol