Ekonomika v športe

Zákon o športe § 29 – 30

ŠTVRTÁ HLAVA ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA § 29 (1) Športová reprezentácia je účasť športového reprezentanta na významnej súťažme vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným športovým...

Zákon o športe § 24 – 28

TRETIA HLAVA NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE § 24 (1) Národnými športovými organizáciami sú Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a iná športová organizácia uznaná ministerstvom školstva, ktorá je...

Zákon o športe § 15 – 23

§ 15 Športový klub (1) Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov...

Zákon o športe § 8 – 9

DRUHÁ HLAVA ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE Športová organizácia § 8 (1) Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán...

Zákon o športe § 4 – 7

OSOBY V ŠPORTE Športovec § 4 (1) Športovec vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo neorganizovaný športovec. (2) Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej...

Zákon o športe § 1 – 3

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet zákona Tento zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov...

Slovenský šport 2020

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 OBSAH ÚVOD A. ZÁKLADNÉ POJMY A VÝCHODISKÁ 1. Základné pojmy 2. Strategické dokumenty 3. Právna úprava 4. Financovanie 5. Medzinárodná spolupráca v športe 5.1...
koncepčne materialy

Koncepčné materiály v oblasti športu

1.1. Koncepčné materiály v oblasti športu v Európskej únii 1.1.1. Biela kniha o športe z 11.7.2007, Brusel 1.2. Koncepčné materiály v oblasti športu v Slovenskej republike 1.2.1....
Koncepcia práce s talentovanou mládežou

Talentovaná mládež

Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 V súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá...
Mobile agent

Športoví agenti hráčov

P7_TA(2010)0233 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o športových agentoch hráčov   Európsky parlament, so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v...
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

Aktuálny kurzový lístok

EUR - Členské krajiny euro
USD
0,9076
CZK
0,0387
CAD
0,6869
GBP
1,1399
HUF
0,0030
PLN
0,2327
RUB
0,0141