skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Koncepcia Práce S Talentovanou Mládežou

Talentovaná mládež

Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 V súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012, je cieľom v tejto…

Európska únia

Voľný pohyb športovcov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Článok 165 – Zmluva o fungovaní Európskej únie. AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU ZMLUVY? Potvrdzuje sa v ňom, že Európska únia (EÚ) môže prijímať opatrenia s cieľom prispieť k podpore európskeho športu, pričom musí prihliadať na jeho…

Back To Top