skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español

Právo – legislatíva

1.1.    Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. 1.2.    Zákon č. 273/1996 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky…

Slovenský šport 2020

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 OBSAH ÚVOD A. ZÁKLADNÉ POJMY A VÝCHODISKÁ 1. Základné pojmy 2. Strategické dokumenty 3. Právna úprava 4. Financovanie 5. Medzinárodná spolupráca v športe 5.1 Bilaterálna spolupráca 5.2 Multilaterálna spolupráca 5.2.1Šport…

Back To Top