skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español

Pohybové aktivity

Podpora zdraviu prospešných pohybových aktivít (HEPA) Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 27. novembra 2012 o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít (HEPA) Zverejnené Úradný vestník Európskej únie C 393/22 2012/C 393/07 RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A…

Back To Top