Zdanenie dobrovoľníkov v športe

0
26

Športový odborník vykonávajúci športovú činnosť ako dobrovoľník, musí sledovať výšku prijatých náhrad za stratu času za kalendárny rok.

Príjem náhrady za stratu času je zdaniteľným príjmov každého dobrovoľníka. Z pohľadu zákona o dani z príjmov je náhrada za stratu času považovaná za ostatný príjem definovaný v § 8 ods. 1 písm. r).

V prípade, ak príjem náhrad za stratu času nepresiahne v zdaňovacom období 500 Eur je tento príjem oslobodený od dane z príjmov. Ak prijaté náhrady za stratu času presiahnu 500 Eur, športový odborník zahrnie do zdaniteľných príjmov len príjmy nad túto stanovenú hranicu.

Ak športovému odborníkovi vznikli preukázateľné výdaje s výkonom činnosti, zahrnie ich do základu dane rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnutých do základu dane k celkovým príjmom.

Športový odborník si následne splní svoju povinnosť podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ „B“, v lehote do 3 mesiacov po skončení kalendárneho roka resp. v lehote do 6 mesiacov po skončení kalednárneho roka, v prípade predlženia si lehoty na podanie daňového priznania.

V roku 2022 pre zdanenie náhrady za stratu času nad 500 Eur bol určený r. č. 14 tabuľky č. 3 v oddiele VIII. daňového priznania.

DP DzP FO "B"
DP DzP FO „B“

****

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov
Predchádzajúci článokDobrovoľníctvo v športe
Ďalší článokÚčtovanie a zdanenie prijatých darov
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu