skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Analýza Stavu Telocviční V Základných A Stredných školách V Slovenskej Republike (máj 2017)

Analýza stavu telocviční v základných a stredných školách v Slovenskej republike (máj 2017)

Dokument vypracovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnený na webovom sídle ministerstva obsahuje:

  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení v základných školách podľa stavu k 31. decembru 2014
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení vo vybraných druhoch škôl podľa stavu k 31. decembru 2016
  • informácie o základných školách, špeciálnych základných školách, gymnáziách, konzervatóriách, stredných odborných školách a špeciálnych školách
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení vo vybraných druhoch škôl podľa stavu k 31. decembru 2016 – zhrnutie
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení v súkromných školách

 

Analýza stavu teloviční

Back To Top