Analýza stavu telocviční v základných a stredných školách v Slovenskej republike (máj 2017)

0
627
analýza telovične
analýza telovične

Dokument vypracovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnený na webovom sídle ministerstva obsahuje:

  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení v základných školách podľa stavu k 31. decembru 2014
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení vo vybraných druhoch škôl podľa stavu k 31. decembru 2016
  • informácie o základných školách, špeciálnych základných školách, gymnáziách, konzervatóriách, stredných odborných školách a špeciálnych školách
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení vo vybraných druhoch škôl podľa stavu k 31. decembru 2016 – zhrnutie
  • analýzu stavu telocviční a iných telovýchovných zariadení v súkromných školách

 

Analýza stavu teloviční