Financovanie telocviční

0
604
Telovične
Telovične

Financovanie dostavby, rekonštrukcie a výstavby telocviční v roku 2017 a 2018

V roku 2017 a 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na dostavbu, rekonštrukciu a výstavbu novej telocvične celkovo 14 702 500 eur. V roku 2017 boli telocvične prefinancované vo výške 5 702 500 eur a v roku 2018 vo výške 9 000 000 eur.

Cieľom prefinancovania telocviční bolo zlepšiť funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy.

Pod rekonštrukciou sa rozumeli náklady na:

  • rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne
  • rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy)
  • rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena teploizolačných vlastností)
  • rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti
  • rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Medzi oprávnených žiadateľov patrili obce, vyššie územné celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi (i) základnej školy so všetkými ročníkmi alebo (ii) strednej školy s počtom žiakov nad 150.

Celkový počet žiadostí o dotáciu bolo 817 z celkovou požiadavkou na finančné zdroje vo výške 70.000.000,- eur. Z určených verejných zdrojov bolo možné vyhovieť 20 % žiadateľov.

 

Rozdelenie finančných prostriedkov za roky 2017 a 2018 podľa jednotlivých krajov je uvedené v nasledovných grafoch:

 

Zdroj rok 2017: http://www.minedu.sk/data/att/12576.pdf

Zdroj rok 2018: http://www.minedu.sk/data/att/13509.pdf

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu