skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Doping – Legislatíva

Doping – legislatíva

1.1. Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu (Rada Európy)

1.2. Zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickými alebo inými hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

1.3. Vyhláška č. 17/2016 Z. z. MŠVVŠ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

1.4. Vyhláška č. 360/2016 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Back To Top