Boj proti korupcii v EÚ

0
527
Korupcia v športe
Korupcia v športe

Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru

 

Boj proti korupcii v EÚ

 

(KOM/2011/0308 v konečnom znení)

 

Výňatok

4.7. Bezúhonnosť v športe

 

Korupcia v športe predstavuje čoraz viditeľnejší problém s cezhraničným rozmerom a súvisí najmä s neprehľadnosťou hráčskych presunov a ovplyvňovaním výsledkov zápasov. Komisia bude analyzovať možné alternatívy a účinnejšie riešenie problému ovplyvňovania výsledkov zápasov (KOM(2011) 12 v konečnom znení) najprv vypracovaním štúdie, ako je korupcia v športe upravená národnými legislatívami. Toto by mohlo poskytnúť základy pre ďalšie politické opatrenia na tomto poli, napríklad stanovením minimálnych pravidiel týkajúcich sa trestných činov v tejto oblasti.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu