Na stránke Európskej komisie bol zverejnený dokument Návrh Komisie na viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, ktorého súčasťou je aj program Erasmus.

Zdroj: Návrh Komisie na viacročný finančný rámec 2021 – 2027

V dokumente sa uvádzajú nasledovné plány do budúcnosti.

Od začiatku svojho fungovania v roku 1987 umožnil program Erasmus deviatim miliónom ľudí študovať, absolvovať odbornú prípravu a získať odbornú prax v zahraničí. Komisia navrhuje zdvojnásobiť rozpočet nasledujúceho programu Erasmus, ktorý bude prebiehať v rokoch 2021 – 2027, na 30 miliárd EUR. Umožnilo by to 12 miliónom ľudí zúčastniť sa na programe, čo znamená, že by túto možnosť dostalo trikrát toľko ľudí ako v súčasnosti.

2020 02 20 01

BUDÚCNOSŤ PROGRAMU ERASMUS V SKRATKE:

 • program bude môcť využmeť oveľa viac ľudí,
 • bude jednoduchší a prístupnejší pre osoby s nedostatkom príležitostí a pre malé a miestne organizácie,
 • bude poskytovať účinnejšiu podporu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to aj vytvorením európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

NASLEDUJÚCI PROGRAM ERASMUS NA ROKY 2021 – 2027…

UROBIŤ HO INKLUZÍVNEJŠÍM

 • lepšie zapojiť znevýhodnených ľudí prostredníctvom nových formátov, ako sú virtuálne výmeny a kratšie študijné pobyty v zahraničí,
 • vytvoriť pre žiakov viac príležitostí učmeť sa v zahraničí a spoznať žiakov z rôznych krajín prostredníctvom siete eTwinning, ktorá je najväčšou sieťou učiteľov na svete zameranou na vypracúvanie projektov a organizovanie výmenných pobytov tried.

UROBIŤ HO PRÍSTUPNEJŠÍM

 • sprístupniť program menším a miestnym organizáciám, aby mohli účastníci zakladať drobné partnerstvá – vytvárať kratšie projekty zahŕňajúce nižšie sumy peňazí a jednoduchšie administratívne požiadavky,
 • znížmeť administratívne zaťaženie všetkých prijímateľov, napríklad prostredníctvom jednoduchších online prihlášok.

ROZŠÍRIŤ HO A ORIENTOVAŤ HO NA BUDÚCNOSŤ

 • podporovať spoluprácu medzi európskymi univerzitami umiestnenými v rôznych členských štátoch s cieľom vytvoriť siete „európskych univerzít“ v záujme zvýšenia ich kvality, výkonnosti a atraktívnosti,
 • podporovať rozvoj „centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave“, t. j. zariadení odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú pôsobiť ako hybná sila excelentnosti a inovácie v tejto oblasti,
 • posilniť športové výmeny v rámci programu Erasmus tým, že sa umožní športovým trénerom a zamestnancom v oblasti športu vzdelávať sa v zahraničí prostredníctvom kurzov, študijných návštev a tzv. job shadowing (pozorovaním kolegov pri práci).

ROZŠÍRIŤ JEHO MEDZINÁRODNÝ ROZMER

 • rozšíriť príležitosti pre mladých európskych študentov vysokoškolského vzdelávania a zaviesť možnosť získať skúsenosti mimo Európy pre študentov odborného vzdelávania.

2020 02 02 02

2020 02 20 03

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu