skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español
Koncepčné Materiály V Oblasti športu

Koncepčné materiály v oblasti športu

1.1. Koncepčné materiály v oblasti športu v Európskej únii

1.1.1. Biela kniha o športe z 11.7.2007, Brusel

1.2. Koncepčné materiály v oblasti športu v Slovenskej republike

1.2.1. Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020
1.2.2. Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020
1.2.3. Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe
1.2.4. Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025

Back To Top