Zákon o športe – všeobecne

0
900

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný niekoľko krát a to:

 • novelou č. 354/2016 Z. z.  s účinnosťou od 1.1.2017;
 • novelou č.335/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018;
 • novelou č. 177/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019 ( zmena § 7 ods. 4);
 • novelou č. 221/2019 Z. z. s účinnosťou od 1.9.2019 (vypustenie § 50 ods. 4 písm. b) tretieho bodu)
 • novelou č. 310/2019 Z. z. s účinnosťou od 15.10.2019 a od 1.1.2020.

 

Zákon je rozdelený do nasledovných samostatných článkov:

 1.  § 1 až § 3 zákona
  • verený záujem v športe,
  • vymedzenie pojmov
 2. § 4 až § 7 zákona
  • športovec
  • športový odborník
 3. § 8 až § 9 zákona 
  • športová organizácia
  • kontrola v športovej organizácii, kontrolór
 4. § 10 až § 14 zákona
  • kontrola v športe
  • kontrolór športovej organizácie
 5. § 15 až § 23 zákona
  • športový klub
  • národný športový zväz a jeho úlohy
  • práva a povinnosti národného športového zväzu
 6. § 24 až § 28 zákona
  • národné športové organizácie
  • Slovenský olympijský výbor
  • Slovenský paralympijský výbor
 7. § 29 až § 30 zákona
  • športová reprezentácia
 8. § 31 až § 49a zákona
  • Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
  • Zmluva o amatérskom vykonávaní športu
  • Zmluva o príprave talentovaného športovca
  • vykonávanie športu bez zmluvy
  • Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
 9. § 50 až § 51 zákona
  • Zmluva o sponzorstve v športe
 10. § 52 až § 54 zákona
  • riešenie sporov v športe
  • disciplinárne konanie
 11. § 55 až § 64 zákona
  • pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy
   • Vláda Slovenskej republiky
   • udeľovanie čestných titulov
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • uznávanie národných športový zväzov a národných športových organizácií
   • hlavný kontrolór športu
   • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
   • samosprávny kraj
   • obec
 12. § 65 až § 67 zákona
  • financovanie športu
  • spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
 13. § 68 až § 69a zákona
  • príspevok uznanému športu
 14. § 70 až § 76 zákona
  • dotácia
  • príspevok na národný športový projekt
  • príspevok na športový poukaz
 15. § 77 až § 78 zákona
  • zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu
  • kontrola použitia verejných prostriedkov
 16. § 79 až § 82 zákona
  • informačný systém športu
 17. § 83 až § 85a zákona
  • vzdelávanie v športe
  • odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner
  • odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor športu
  • odborná spôsobilosť na výkon činnosti iného športového odborníka
 18. § 86 až 94 zákona
  • opratrenia proti negatívnym javom v šprote
  • agentúra
  • opatrenia proti dopingu
  • dopingová kontrola
  • dopingový komisár
  • konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel
  • opatrenia proti manipulácií súťaže
 19. § 95 až § 98 zákona
  • správne delikty
  • priestupky
  • závažné porušenie povinnosti
 20. § 99 až § 108 zákona
  • spoločné ustanovenia
  • prechodné ustanovenia
  • zrušovacie ustanovenia
PREHĽAD RECENZIE
Hodnotenie
Predchádzajúci článokKontrolór v športe
Ďalší článokZmluva o sponzorstve
Vážení športoví nadšenci, hlavnou úlohou web stránky je ponúknuť pohľad na šport z ekonomickej stránky, predstaviť šport ako významný prvok makroekonomiky na Slovensku a multidisciplinárne odvetvie. Postupne budú na web stránke zverejňované analýzy financovania profesionálneho a amatérskeho športu z verejných a súkromných zdrojov, informácie z oblasti účtovníctva a daní, a podstatnou súčasťou budú aj informácie o prístupe Európskej únie k problematike športu. Web stránka economyinsport.online ponúkne zdroje k zlepšeniu informovanosti profesionálnych športových odborníkov ako aj širokej verejnosti o športe mimo športovísk a štadiónov. Prajem príjemné čítanie,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu