skip to Main Content
English English Français Français Deutsch Deutsch Magyar Magyar Italiano Italiano Polski Polski Русский Русский Slovenčina Slovenčina Español Español

Kontrola športových organizácií

Povinnosti športových organizácií, ktoré majú vplyv na príjem verejných prostriedkov Každá športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov musí v súlade so zákonom o športe (zákon č. 440/2015 Z. z. ) mať status prijímateľa verejných prostriedkov. Status prijímateľa verejných prostriedkov upravuje zákon…

Back To Top